dijous, 24 de gener de 2013

OPERACIONS AMB DECIMALSMultiplicar decimals per la unitat seguida de zeros
En aquesta web hi trobareu les explicacions de com operar amb decimals. A més, hi ha exercicics per tal que puguis comprovar si ho has entès completament.Aquest altre enllaç és per a treballar les divisions amb decimals al dividend i al divisor.


dimecres, 23 de gener de 2013

LES CEL·LULESCaracterístiques dels éssers vius.

Els éssers vius, també anomenats organismes, es distingeixen dels altres éssers per:

 • El seu cos té una organització molt complicada.
 • Realitzen unes funcions vitals.

LES FUNCIONS VITALS PRINCIPALS

 1. Nutrició o alimentació: tots els éssers vius necessiten aliments per créixer i per obtenir energia.
 2. Respiració: tots els éssers vius respiren (combinen l'oxigen amb els aliments).
 3. Reproducció: tots els éssers vius es reprodueixen.
 4. Creixement: tots els éssers vius creixen.
 5. Relació: els éssers vius responen als canvis que es produeixen al seu voltant.
ÉSSERS INERTS I ÉSSERS VIUS

EEls éssers poden ser inerts(no tenen vida) o vius.

 1. Els éssers inerts no fan cap activitat. (roca, nigul).
 2. Els éssers vius són éssers actius: neixen, es nodreixen, respiren, es relacionen, es reprodueixen, creixen i es moren.

Les cèl·lules.

QUÈ SÓN LES CEL·LULES?

Tots els éssers vius estan formats per uns components molt petits: les cèl·lules.

Alguns éssers vius estan formats per una sola cèl·lula (unicel·lulars), però la majoria en tenen moltes més (pluricel·lulars): el nostre cos, per exemple, el formen uns 10 bilions de cèl·lules.

QUÈ SÓN LES CEL·LULES?

Les cèl·lules són tan petites que només es poden veure amb un microscopi.

Les cèl·lules presenten formes molt diferents; n'hi ha de redones, allargades, forma de polígon, etc.Totes les cèl·lules tenen la mateixa estructura:

 • Una membrana cel·lular: membrana finíssima que envolta al citoplasma.

 • Citoplasma: material gelatinós.

 • El nucli: cos arrodonit que es troba a l'interior del citoplasma i que dirigeix totes les activitats de la cèl·lula.
Éssers vius unicel·lulars i pluricel·lulars

ELS ORGANISMES UNICEL·LULARS


Molts éssers vius estan formats per una sola cèl·lula. S'anomenen unicel·lulars.
Cada organisme unicel·lular viu de manera independent, és a dir: és capaç de realitzar per si mateix totes les funcions vitals.
Alguns són capaços de fabricar el seu propi aliment, igual que les plantes, però la majoria s'alimenten d'altres éssers vius. N'hi ha que provoquen malalties, d'altres són beneficiosos.


ELS MICROBIS


Éls ésser vius que són tan petits que només es poden veure amb un microscopi s'anomenen microbis o microorganismes.

Tots els organismes unicel·lulars són microbis.

Un grup molt especial de microbis és el dels virus. Són éssers molt més petits que una cèl·lula, i ni s'alimenten ni es mouen; només són capaços de reproduir-se.

Tots els virus són paràsits.


ElS ORGANISMES PLURICEL·LULARS

Els éssers vius, com les plantes i animals estan formats per moltes de cèl·lules i s'anomenen pluricel·lulars.

Totes aquestes cèl·lules necesiten estar juntes i cooperar entre si per sobreviure.


Els teixits biològics

Les cèl·lules que tenen una forma i una funció semblant s'apleguen en grups anomenats teixits biològics.
Exemples: el teixit epitelial (la pell), el teixit muscular (els músculs)...


Els òrgans i els sistemes d'òrgans

Els teixits s'agrupen per formar òrgans.

Un òrgan és una porció del cos que està formada per una agrupació de teixits que fa una funció determinada. El cor, els pulmons, l'estómac... són exemples d'òrgans.

Els diversos òrgans s'agrupen en sistemes o aparells, per a dur a terme funcions conjuntes.
L'aparell digestiu i el sistema nirviós són sistemes d'òrgans.